Joodse en christelijke invloed op de biografie van Mohammed

Welke invloed hebben de bijbel en joodse en christelijke literaturen op de biografie van Mohammed gehad?
Enkele opmerkingen vooraf:

  1. Hoewel er al vroeg bijbelvertalingen in het Arabisch moeten hebben bestaan zal een verteller of sīra-schrijver zelden ‘de’ bijbel in zijn huidige vorm ter beschikking hebben gehad. Bovendien circuleerden er omvangrijke joodse en christelijke literaturen om de bijbel heen: apocriefen, midrasjen, legenden enzovoort.
  2. Dat de biografie van Mohammed gebruik maakt van oudere teksten is niet schandalig of afkeurenswaardig, maar doodnormaal. Het Nieuwe Testament had ook zeer uitvoerig gebruik gemaakt van het Oude; het is daarop zelfs geënt. Geen enkele literatuur redt het ooit zonder intertekstualiteit, en in de Oudheid zeker niet.
  3. Een sīra-tekst die gebruik maakt van een bijbels of bijbel-achtig verhaal is volgens mij niet bruikbaar als historische bron over Mohammed. Wel natuurlijk voor de periode en de omgeving waarin het sīra-schrijven plaatsvond, en voor de geestesgesteldheid van de vertellers en hun publiek.
  4. Het was of is niet mijn doel om aan te tonen dat de sīra als serieuze geschiedbron ongeloofwaardig is; mijn ongeloof daaraan is eerder een bijeffect van genotvol lezen. Mij persoonlijk kan het niet schelen wat er vroeger al dan niet echt gebeurd is.

Dit gezegd zijnde maak ik een lijstje van onderwerpen voor deze rubriek, die op den duur aanklikbaar worden.

De aankondiging van Mohammeds komst.
Zijn afstamming
Zijn vroegrijpheid
Trekken van oudere profeten bij Mohammed:
–       Mohammed als herder.
–       Mohammed wijst eerst het profeetschap af.
–       Mohammeds niet-bijbelse dood.
De twaalf discipelen, de twaalf vorsten Israëls. Zie in het kort alvast hier.
Sira-verhalen naar het model van bijbelverhalen en bijbelse legenden:
–       De hemelvaart. Beschrijving van de hemel, het paradijs, de hel.
–       Het Exodus-motief.
–       De slag bij Badr. Ook hier al even kort besproken.
–      Sira-verhalen naar het model van heiligenlegenden. Phemion.

Terug naar Inhoud