Transkriptie: niet-wetenschappelijk

Als er in  een niet-wetenschappelijke publicatie, een krant, de kerkbode of iets dergelijks, over een Arabisch onderwerp wordt geschreven moeten de Arabische woorden en namen in Latijnse letters worden weergegeven. Hoe dat in wetenschappelijke publicaties wordt aangepakt staat hier. In alledaagse uitgaven hoeft het niet zo ingewikkeld. Streepjes boven de letters, punten onder weer andere letters, dat is daar niet gewenst. Misschien is het nog net haalbaar de (^) te gebruiken als teken voor lange klinkers (â voor ā enz.), en (‘) voor (ʿ), hoewel veel uitgevers terecht zo min mogelijk gedoe in hun bladspiegel willen. In plaats van al-sana al-dirāsīya al-djadīda schrijft U in niet-wetenschappelijke teksten U dus eventueel al-­sana al­-dirâsîya al­-djadîda, of zelfs eenvoudig al-­sana al­-dirasiya al­-djadida. Voor Arabische woorden die in het Nederlands zijn ingeburgerd is de grote Van Dale gezaghebbend: hadj, hadith, sharia, fatwa.

Al is een transcriptie onwetenschappelijk, zij hoeft daarom nog niet stom te zijn. Consequentie is ook hier van belang.
Abu Al Hasan voor Abū al-Ḥasan is ergerlijk; A. al-Hasan nog meer. Abū is geen voornaam! De vereenvoudigde transcriptie is: Abu al-Hasan.
Voor personen- en plaatsnamen kan men het beste de schrijfwijze van gezaghebbende Nederlandse atlassen en encylopedieën volgen. Mekka, Aleppo, Damascus, Cairo of Kairo. In niet-wetenschappelijke teksten schrijft U (al-)Shafi’i in plaats van al-Shāfiʿī en Saddam Hoessein in plaats van Ṣaddām Ḥusayn. Hoe zit het met Hassan? Vaak wordt Ḥasan bedoeld, maar Ḥassān bestaat ook. Ḥasan liever met één s: Hasan; Ḥassān liever Hassân. U schrijft ook (al-)Shafi’i als U in een Duitse publicatie misschien aš-Šāfiʿī of in het Frans ach-Châfi’i gevonden had. Consequent transcriberen, ten minste binnen eenzelfde tekst.
Bij Noord-Afrikaanse namen kan de Franse spelling gehandhaafd worden: Oued in plaats van Wadi (wādī), Ouled in plaats van Awlād.

Zoekt u Sayyid Quṭb in een buitenlandse catalogus? Ook in andere landen bestaan er wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke transcripties. Probeert U dus ook Qutb, Saiyid of Qutb, Sayyed of Qotb, Sayyid of Kutub, Seyyid of misschien zelfs ergens Kotb. Of kijkt U onder de s bij Sayyid, Saiyid, Sayyed Qutb: niet alle catalogi vatten Sayyid als voornaam op.

Wie is de heer Chéhata? Ergens anders heet hij misschien Shahata, Shaḥāta of Šaḥāta!

Zoekt U Nagīb Maḥfūẓ, de Egyptische romancier? Dan ook bij Maḥfūẓ, Najīb, Naǧīb resp. Nadjīb kijken, of bij de niet-wetenschappelijke transcripties: Nederlands Nagieb Mahfoez, Duits Nagib Mahfus, Frans Naguib Mahfouz, Engels Najib of Nagib Mahfuz (Indisch Engels: Najeeb Mahfooz).

Voor personen met een Arabische pas die hun naam in het Nederlands moeten weergeven is het van belang, precies de transcriptie van die naam te gebruiken die in het paspoort vermeld staat, ook al is deze raar of zelfs fout! Er kunnen onaangename problemen ontstaan wanneer een autoriteit de identiteit van die persoon weigert te erkennen op grond van een afwijkende transcriptie van zijn naam.

Naar Transkriptie: wetenschappelijk        Terug naar Inhoud