Het sperma van de vrouw

Niet alleen de man heeft sperma, ook de vrouw. Althans volgens deze hadith van de profeet:

  • Anas ibn Malik vertelde dat Umm Sulaym Gods profeet had gevraagd over een vrouw die een natte droom heeft, net als een man. De profeet zei: ‘Als een vrouw zo’n droom heeft moet ze een grote wassing verrichten.’ Umm Sulaym zei: Ik schaamde mij ervoor en vroeg: Bestaat dat wel? ‘Jawel,’ zei de profeet, ‘want hoe zou anders een kind op zijn moeder kunnen lijken? Het vocht van de man is dik en wit, het vocht van de vrouw is dun en geel. Welk van beide de overhand heeft of het eerste is, dat is bepalend voor de gelijkenis.’1

Maar heeft de profeet dit werkelijk gezegd? Dat hangt van uw geloof af. Het eenvoudige islamitische antwoord is: ‘Ja, want de hadith is overgeleverd met een betrouwbare overlevingsketen in een hoog geprezen hadith collectie.’ Ontwikkelde mensen zien echter dat deze voorstellingen teruggaan op het Corpus Hippocraticum, een verzameling geschriften die aan de Griekse ‘vader der geneeskunde’ Hippocrates (± 460–375 v. Chr.) werden toegeschreven, en op bewerkingen daarvan door Galenus (129–199). Daar zal de profeet niet mee bekend zijn geweest, dus dan moet de tekst een andere auteur hebben.
In Περὶ γονῆς (Over het zaad) van ‘Hippocrates’ lezen we bij voorbeeld:

  • 4. Ook de vrouw ejaculeert uit het lichaam […]
    7. Men kan echter ook uit in het oog lopende feiten afleiden dat de man en de vrouw zowel vrouwelijk als mannelijk zaad hebben […] .
    8. Het zaad van de man en dat van de vrouw komt uit het gehele lichaam, uit de zwakkere (delen) zwakker en uit de sterkere sterker, en het is noodzakelijk dat zich dat bij het kind dienovereenkomstig weerspiegelt. In het lichaamsdeel waar meer uit het lichaam van de man in het zaad zit dan uit dat van de vrouw lijkt het kind meer op de vader, maar in het lichaamsdeel waar meer van de vrouw in zit, lijkt het kind meer op de moeder. […] 2

De overeenkomst in opvattingen over dit onderwerp laat weer eens zien dat de opkomst van de Arabieren niet betekende dat de Oudheid nu was afgelopen. In het Nabije Oosten ging die gewoon door. De inval van de Middeleeuwen, die in West-Europa tamelijk snel kwam, was er in het Nabije Oosten niet. Van Galenus ging het ononderbroken door tot de bloeitijd van de medicijnen, met grootheden als Rhazes en Avicenna.

Tegenwoordig zijn deze Oudgriekse inzichten verouderd. Moderne kenners van het menselijk lichaam weten dat de vaginale afscheiding geen zaad is. (Ik zeg het nog maar even; je weet nooit wie dit leest.)

NOTEN
1. Muslim, Ṣaḥīḥ, Ḥayḍ 30: ‎

حدثنا عباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ص عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلعم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل فقالت أم سليم واستحييت من ذلك قالت وهل يكون هذا فقال نبي الله صلعم نعم فمن أين يكون الشبه إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه.

2. Hippocrate, Tome xi, De la génération etc. Texte établi et traduit par Robert Loly, Paris 1970, 4: Μεθίει δὲ καὶ ἡ γυνὴ ἀπὸ τοῦ σώματος […].
Hippocrates, ibid. 7: Συμβάλλεσθαι δὲ παρέχει ὅτι καὶ ἐν τῇ γυναικὶ καὶ ἐν τῷ ἀνδρὶ ἔστι γόνος καὶ θήλυς καὶ ἄρσην τοῖσιν ἐμφανέσι γινομένοισι […].
Hippocrates, ibid. 8: Καὶ ἐν αὐτῇφι τῇ γονῇ ἐξέρχεται καὶ τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἀπὸ παντὸς τοῦ σώματος, καὶ ἀπὸ τῶν ἀσθενέων ἀσθενὴς καὶ ἀπὸ τῶν ἰσχυρῶν ἰσχυρή· καὶ τῷ τέκνῳ οὕτως ἐστὶν ἀνάγκη ἀποδίδοσθαι. Καὶ ὁκόθεν ἂν τοῦ σώματος τοῦ ἀνδρὸς πλέον ἔλθῃ ἐς τὴν γονὴν ἢ τῆς γυναικὸς, κεῖνο κάλλιον ἔοικε τῷ πατρί· ὁκόθεν ἂν δὲ πλέον ἔλθῃ ἀπὸ τῆς γυναικὸς τοῦ σώματος, κεῖνο κάλλιον ἔοικε τῇ μητρί.

Terug naar Inhoud