Schrijvende nomaden

De nomaden in het preïslamitische Arabië waren niet analfabeet, maar schreven veel. Zij deden dat echter niet in het klassiek Arabisch. De vondsten van tienduizenden door nomaden geschreven inscripties verandert ons hele inzicht in het oude Arabië, inclusief het ontstaan van de islam. Belangwekkende feiten in het Leidse islam blog.

Terug naar Inhoud