Groeten uit Islamistan

DjizyaIn de Islamitische staat wordt djizya geheven, de hoofdelijke belasting voor getolereerde niet-moslims (dhimmi’s) die al in de koran wordt genoemd en die lang geleden in islamitische landen inderdaad werd geheven. De Armeniër in nevenstaand betalingsbewijs heeft ongeveer 130 Euro moeten betalen, zoiets als een maandsalaris. Is dat voor een jaar? Dat staat er niet bij.
We zien dat er betaald wordt in [min of meer] reëel geld; niet in de vorig jaar aangekondigde valuta van de Islamitische Staat.

.

[VERTALING]
De Islamitische Staat
Ministerie van Justitie
De islamitische rechtbank te: Raqqa
Dossiernummer:

Maandag 16.2.1436, dat is 8.12.2014

BETALINGSBEWIJS nr. 1391

Ontvanger: Faruq
Betaler: Sarkis Nuri Aralkian
Bedrag: 27.200 Syrische Pond

Wegens: Djizyabetaling

Handtekening ontvanger [handtekening]
Handtekening betaler [handtekening]

Terug naar Inhoud