Ontbijbeling (korte definitie)

‘Ontbijbeling’ is geen erkende vakterm; ik heb het woord zelf bedacht. In de zevende eeuw was er een nieuwe godsdienst ontstaan, waarin de koran en de instellingen van de profeet Mohammed centraal stonden. Vanaf ongeveer 690 kan men deze nieuwe godsdienst ‘islam’ noemen. Wat daaraan voorafging was nog sterk doortrokken van christendom en jodendom. In de tijd daarna werden geleidelijk de christelijke en joodse elementen (isrā’īlīyāt) verwijderd. Dit proces noem ik ontbijbeling.

Klik door naar Isra’iliyat

Leestraject ‘Ontbijbeling’: Ontbijbeling (korte definitie). Isra’iliyat (korte definitie). Stambomen van Mohammed. De rotskoepel in Jeruzalem. Mohammed: ezelrijder of kameelrijder?

Terug naar Inhoud       Terug naar Inhoud (oud)