Ontbijbeling (korte definitie)

‘Ontbijbeling’ is geen erkende vakterm; ik heb het woord zelf bedacht. In de zevende eeuw was er een nieuwe godsdienst ontstaan, waarin de koran en de instellingen van de profeet Mohammed centraal stonden. Vanaf ongeveer 690 kan men deze nieuwe godsdienst ‘islam’ noemen. Wat daaraan voorafging was nog sterk doortrokken van christendom en jodendom. In … Meer lezen over Ontbijbeling (korte definitie)