Grammatica klassiek-Arabisch 2.0

🇩🇪 Lezers van mijn tekst over klassiek-arabische grammatica zullen het hebben gezien: de nieuwste omvattende syntax van het klassiek-Arabisch dateert van 1921. Een muf onderwerp dus? Zelfs het werk aan een syntax van het Modern Standaardarabisch schijnt tot stilstand te zijn gekomen, dus die ouwe boel nog eens te meer. Maar het verlangen oude Arabische teksten te lezen bestaat in kleine kring nog steeds, al beperken de meest lezeres zich tot religieuze teksten.

Of U het gelooft of niet: om teksten te begrijpen is kennis van de grammatica onontbeerlijk. Gelukkig is nu een aantal arabisten een initiatief gestart om met moderne middelen de syntax van het oudere Arabisch weer toegankelijk te maken. Een voorlopige webpagina vindt U hier. Binnenkort zal er hopelijk een online tijdschrift ontstaan. In de woorden Frank Weigelt, de initiatiefnemer: Die Seite soll später als Online-Zeitschrift aufgebaut sein, so dass die einzelnen Beiträge als Zeitschriftenartikel zählen und ordentlich zitiert werden können. Die Zeitschrift wird lanciert, wenn der methodische Rahmen feststeht.“

Terug naar Inhoud

Huwelijkse voorwaarde in ‘Islamic State’

CEjY0RyWoAAgtfV“De echtgenote heeft bedongen dat zij, indien de Vorst der Gelovigen [= de kalief] ermee instemt dat zij een het martelaarschap beogende activiteit verricht, daarin niet door haar echtgenoot mag worden gehinderd.”

Een bizarre stap in de richting van grotere zelfstandigheid van de vrouw. Om een zelfmoordaanslag te plegen is een vrouw dus niet afhankelijk van haar man.
Hopelijk ten overvloede: deze onzin is alleen mogelijk in Daesh (‘Islamic State’).

Terug naar Inhoud

Middelarabisch (korte definitie)

Middelarabisch (Middle Arabic) is geen taal, en ‘midddel-’ is geen chronologische aanduiding, zoals bij voorbeeld in ‘Middelhoogduits’. Het is eerder een taalniveau. Het was honderden jaren geleden de schrijftaal van mensen die het hoogste taalniveau van het Arabisch niet beheersten. Half­- of driekwart ontwikkelden, maar ook joden en christenen, voor wie de taalnorm van de koran niet zo veel betekende. En mensen die het druk hadden, die het wel konden, maar die in hun leven van alledag of in het handelsverkeer geen tijd over hadden voor hamza’s, uitgangen e.d. (vgl. de huidige artsen en ingenieurs).
Zo vindt men in de teksten bij voorbeeld:

  • يكتبُوا  in plaats van يكتبُونَ
  • عضيم in plaats van عظيم
  • الرجلاَنِ  يدخلوا in plaats van يدخُلُ  الرجلاَنِ
  • يَنْفَهِم  (VIIe Stam) in plaats van يُفْهَم (passief)

In het Middelarabisch speelt de hoge norm echter altijd op de achtergrond mee. De schrijver is zich zijn zwakte of luiheid bewust. Daarom ziet men dikwijls hypercorrecties:

  • لَمْ يكتبُونَ in plaats van لم يكتبُوا
  • الرجلاَنِ يدخُلاَ in plaats van يدخل الرجلاَنِ  oder الرجلاَنِ يدخلاَنِ
  • مَشَيَت in plaats van مَشَتْ

Terug naar Inhoud

Arabisch alfabet leren

Uit bijgaande bladen onderwees ik heel vroeger het Arabische alfabet; de eerste versie was denk ik van 1979. Ik leg ze hier maar neer, dan zijn ze opgeruimd en misschien heeft iemand er nog wat aan. Er is intussen vast beter materiaal verschenen, maar misschien niet in het Nederlands. Zo vroeg beginnen met vokaaltekens is niet meer modern.
De studenten leerden het alfabet in vier weken, maar dat was natuurlijk niet het enige wat er in die vier weken geleerd werd.

Terug naar Inhoud