Diakritische tekens

Arabisten lezen graag de Arabische woorden in een wetenschappelijke transcriptie; zie daarover hier. Het gebruik daarvan in dit bloek wordt echter steeds problematischer. Mensen die een tablet of mobiele telefoon gebruiken klagen dat de daarvoor benodigde diakritische tekens (zoals een h met een punt eronder en ettelijke andere) verbasterd of helemaal niet overkomen. Daarom zal ik ze in de toekomst minder gebruiken en ze zo veel mogelijk naar de voetnoten verbannen, zodat althans een deel van de geïnteresseerden er toch over kan beschikken. Soms zal ik de betreffende woorden in een regel onderaan de tekst apart in een ander font weergeven.