Leerboeken Arabisch

(Let op de datum! Ik schreef dit in 2011, ik laat het staan, maar er is tegenwoordig vast alweer iets anders.)

Alle oude leerboeken Modern Standaardarabisch, dus de moderne schrijftaal, kunnen eigenlijk worden weggegooid nu dit voortreffelijke werk bestaat:

 • Kristen Brustad et al., Alif Baa with Multimedia, Introduction to Arabic Letters and Sounds, Plymbridge Distributors Ltd; 2e druk 2009, met DVD.
 • Kristen Brustad et. al., Al-Kitaab fii Taʿallum Al-Arabiyya. A Textbook for Beginning Arabic, dl. 1, Georgetown University Press, 2e druk 2004, met DVD’s.
 • (Deel 2 en 3 zoekt u zelf even op als U deel 1 door hebt.)

Er zijn drie delen, plus een inleidend deeltje om het Arabische schrift te leren. Alle banden worden vergezeld van rijk voorziene DVD’s met audiovisueel materiaal. Op de DVD’s kunt U ook Egyptisch-Arabische teksten aan klikken. Voor het begin vind ik dat niet zo pedagogisch. Twee taalniveaus door elkaar halen leidt waarschijnlijk alleen maar tot verwarring. Maar als het Standaardarabisch eenmaal zit, kort voor Sint Juttemis dus, kunt U alsnog dat Egyptisch eens beluisteren en verinnerlijken.

Het zou me niet verbazen als Nederlandse universiteiten dit boek niet invoerden. Het is arbeidsintensief voor de docenten en verlangt van hen ook een vrij grote verandering in aanpak.

Is het werk geschikt voor zelfstudie? Alleen voor zeer intelligente studenten denk ik, die al ervaring hebben met het leren van andere echt vreemde talen. Het lukt U waarschijnlijk niet. Arabisch leren duurt voor de slimste en meest gedisciplineerde student tenminste twee jaar, met of zonder onderwijs. Een eventueel beschikbare Arabischtalige partner is van beperkt nut, zeker als hij/zij geen grondige kennis heeft van het Moderne Standaardarabisch. Maar ook als hij/zij dat wel heeft is er altijd nog het verschil in taalbeschrijving. In de Arabische landen is men een heel ander soort grammatica gewend dan bij ons. Over de grammatica heeft het leerboek gelijk en niet de partner, ook al is de grammatica bij Brustad wat onderontwikkeld gebleven.

Leerboeken voor het klassieke, dus het oudere Arabisch bestaan eigenlijk niet, of ze zijn van bedroevende kwaliteit, zoals de verschillende werkjes die beogen het Arabisch van de koran te onderwijzen. Als U Oudfrans wilt leren begint U toch ook met gewoon modern Frans? Zo zou ik het met Oudarabisch ook maar doen.

Naschrift:
Dit schreef ik in maart 2011. In juli van dat jaar verscheen de derde druk. Sommige dingen zijn verbeterd, andere verslechterd. Er ligt nu meer nadruk op de gesproken vormen van het Arabisch, wat ik persoonlijk niet voor zinvol houd. Er is maar één DVD, met minder geluidsmateriaal. Om de hulpmiddelen ten volle te benutten moet men zich op een betaalde website begeven. Toch blijft dit het beste leerboek.

Naschrift 2. Intussen is het 2021 en ik houd het voor mijn plicht, u te vertellen dat ik de ontwikkelingen van de laatste jaren op dit gebied niet heb gevolgd. Het is denkbaar dat er alweer iets beters is.

Zie ook hier: Arabisch leren

Terug naar Inhoud

Grammatica Modern Standaardarabisch

In een leerboek worden de vormleer en de syntax van een taal brokstuksgewijs en door elkaar aangeboden. In een grammatica wordt dezelfde stof, en meestal nog meer, systematisch aangeboden. Beide soorten boek zouden eigenlijk scherp van elkaar gescheiden moeten worden. Maar omdat de grammatica’s van het Arabisch zo beperkt zijn, kunnen leerboeken soms toch nog helpen.
Een eenvoudige beginnersgrammatica waarin ook de vormleer goed wordt behandeld is:

 • Eckehard Schulz, Modernes Hocharabisch, Grammatik, Wiesbaden (Reichert), 2004, € 49,-

Ik signaleer ook even:

 • Karin C. Ryding, A Reference Grammar of Modern Standard Arabic, Cambridge 2005.

maar ik heb er zelf niet mee gewerkt en heb dus geen oordeel.

Gevorderden kunnen veel leren uit het volgende leerboek:

 • Blohm/Reuschel/Samarraie, Lehrbuch des modernen Arabisch, Teil II/1 und II/2, Leipzig (VEB Verlag Enzyklopädie) 1989, 2e dr.

Het heeft uiterlijk de onaantrekkelijkheid van een boek uit de DDR en zit vol drukfouten, maar als het U ernst is, moet U daar doorheen.
In het Engels is er een goede, vrij grote maar nogal onoverzichtelijke grammatica:

 • Elsaid Badawi, M.G. Carter & Adrian Gully, Modern Written Arabic. A Comprehensive Grammar, London (Routledge) 2004.

Een grote syntax van het Modern Standaardarabisch is in wording:

 • Hashem El-Ayoubi, Wolfdietrich Fischer und Michael Langer, Syntax der Arabischen Schriftsprache der Gegenwart, Wiesbaden (Reichert Verlag) 2001–.

Van de beloofde vier delen zijn er nu twee verschenen, samen 1770 blzz. Dit werk is nu al het beste dat er ooit geweest is. Na voltooiing zal op basis hiervan zeker een kleinere en overzichtelijkere syntax gemaakt worden, maar zal het ooit zover komen?
Gezien de noodtoestand bij de beschrijving van het oudere Arabisch kan deze Syntax ook bij de studie daarvan nuttig zijn.

Het oudere werk:

 • V. Cantarino, Syntax of Modern Arabic Prose, 3 dln., Bloomington/ London 1974–5.

is tamelijk gebrekkig en kan misschien beter in de kast blijven.

Als de bovengenoemde werken bij de lectuur van moderne teksten teleurstellen vlucht men in de grammatica’s voor het Klassiek-Arabisch.

Het vakblad is Zeitschrift für Arabische Linguistik (ZAL).

Terug naar Inhoud

Grammatica Klassiek-Arabisch

Bedoeld is de oudere taalfase van het Arabisch, vanaf 750–1800. Onvermijdelijk(?) in het begin is:

 • W. Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch, Wiesbaden 1972 en latere uitg.

Of in het Engels:

 • W. Fischer, A Grammar of Classical Arabic, translated from the German by Jonathan Rodgers. New Haven 20023.

Het is een onaangenaam ding en de schrik van iedere student die op school geen grammatica meer heeft geleerd. Hybride taalbeschrijving, opeenstapeling van afkortingen. In de Engelse vertaling ziet het er iets beter uit.
Wie de moed heeft kan ook meteen verder springen naar het nog ouderwetsere, maar misschien betere werk dat ook downgeload kan worden:

 • W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 2 vols., Cambridge 18963.

Het eerste deel bevat de morfologie, het tweede de syntax. Ook bruikbaar bij het lezen van oude Arabische poëzie. Oudere drukken dan de derde moet U niet nemen.

Heel mooi voor gevorderden is:

 • H. Reckendorf, Arabische Syntax, Heidelberg 1921.

Voor specialisten zijn er dan nog de kleine lettertjes en de bijzondere problemen:

 • Th. Nöldeke, Zur Grammatik des classischen Arabisch, Wien 1897; […] bearbeitet und mit Zusätzen versehen von Anton Spitaler, Darmstadt 19632.
 • Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen, Leiden 19672.
 • Simon Hopkins, Studies in the Grammar of Early Arabic, Oxford (OUP) 1984.
 • Manfred Ullmann, Beiträge zur arabischen Grammatik, Wiesbaden 2013 (en vele andere publicaties van Ullmann).

Het vakblad is Zeitschrift für Arabische Linguistik (ZAL).

Terug naar Inhoud

Grammatica Egyptisch-Arabisch

Ik ken maar één grammatica van een modern Arabisch dialect, maar dat is meteen wel een goede:

Manfred Woidich, Das Kairenisch-Arabische. Eine Grammatik, Wiesbaden 2006.

Uitsluitend nuttig voor het gesproken Egyptisch-Arabisch dus. Denkt U niet dat er geen andere grammatica’s bestaan; alleen ik heb er nooit iets mee gedaan.

Terug naar Inhoud

Leerboeken: Syrisch Arabisch

Voor Syrisch-Arabisch is er een prima leerboek met geluidsmateriaal:

Mary-Jane Liddicoat, Richard Lennane and Dr Iman Abdul Rahim, Syrian Colloquial Arabic, a Functional Course (third edition) ISBN 978-0-646-49382-4.

Het is inderdaad een boek, zoals uit het ISB-nummer blijkt, maar het is alleen uit het Internet te downloaden. Niet gratis, maar voor een redelijke prijs. U krijgt er heel veel mp3 bestanden bij. Het is ook voor de gesproken taal van Libanon, Jordanië en Palestina te gebruiken.

In Nederland wordt veel aandacht aan Marokkaans-Arabisch besteed; er zal ook vast een goed leerboek voor zijn, maar ik ken het niet. Hier is mijn buitenlandse standplaats een nadeel. Een boek dat ik zelf niet ken en gebruikt heb wil ik hier niet vermelden.

Zelfstudie? Alleen voor volhardende types met talenaanleg en -ervaring. Een inwonende informant(e) wil nog wel eens helpen, maar die moet dan ook als zodanig behandeld worden, en niet als autoriteit. De meeste mensen praten namelijk onzin wanneer zij het over hun moedertaal hebben. Maar hij/zij heeft natuurlijk wel de originele sound en woordenschat van de taal die U wilt leren. Schaamteloos uitbuiten dus die informant, en niet naar zijn/haar theorie luisteren. Over de grammatica heeft het leerboek gelijk en niet de partner. Ik hoop dat uw relatie er niet onder lijdt.

Zie verder hier:

Terug naar Inhoud