De mufti en de wetenschap

Islamitische rechtsgeleerden vinden het islamitische recht in de jurisprudentie, en als zij dieper graven leiden zij het af uit de Koran en de Traditie van de profeet, de hadith. Dat is hun werk. Sommigen vinden het bovendien nog nodig, de doelstellingen der Sharia en de achterliggende gronden van rechtsregels te zoeken. Met andere woorden: ze willen aantonen dat God gelijk had toen hij het een of andere gebod of verbod instelde. Dan hoor je bij voorbeeld dat varkensvlees verboden is omdat het ziektekiemen bevat, of dat alcohol wangedrag en alcoholisme veroorzaakt. Alsof God zulke hulp nodig had; alsof Gods redenen ons wat aangaan! Wie aan God gelooft heeft toch aan zijn geboden genoeg, of niet soms? Echt belachelijk worden deze geleerden als ze bij deze argumentatie de wetenschap te hulp roepen. Ze hebben natuurlijk geen idee van wat dat is, want ze hebben niet eens een athenaeum-diploma, laat staan een wetenschappelijke opleiding. Maar hun publiek lacht hen niet uit, want dat is nog slechter opgeleid. Zo las ik in Over wat geoorloofd en verboden is in de Islam (Halal en haram), een jeugdwerk van de beroemde media-mufti Yūsuf al-Qaradāwī uit Qatar een ‘wetenschappelijke’ onderbouwing van het islamitische hondenverbod (ja, honden zijn op grond van de Traditie verboden, behalve waak- en jachthonden). Hij wijst op de ‘onlangs ontdekte’ hondenlintworm, door besmetting waarmee bij de mens afschuwelijke abcessen en ongeneeslijke ontstekingen kunnen ontstaan. Dan vervolgt hij:

  • Prof. Noeller heeft bij sectie op menselijke lichamen in Duitsland bevonden, dat het voorkomen van infectie met hondenwormen tenminste 1% bedraagt. In sommige streken, zoals Dalmatië, IJsland, Zuidoost-Australië en Nederland, waar honden worden gebruikt om sleden te trekken, is het voorkomen van de hondenlintworm 12%. In IJsland is het ziektecijfer van mensen, die onder de door deze worm veroorzaakte ontsteking lijden 43%. Als we dan ook nog denken aan het menselijke leed, het verlies aan vlees door de infectie van vee en het voortdurende gevaar voor de volksgezondheid door de aanwezigheid van lintwormen, kunnen we dit probleem zeker niet licht opvatten.

Dit geval is helaas geen uitzondering: heel vaak ziet de wetenschap die door zulke heren geciteerd wordt er zo uit. Nooit een bronvermelding, altijd regelrechte flauwekul. Alleen al daarom moeten imams in Europa opgeleid worden. Geen theologiestudie zonder middelbare schooldiploma. (In Iran is het niveau overigens hoger.)

Zie ook Lichtgelovig          Terug naar Inhoud

Lichtgelovig

Waaraan moet een moslim geloven? Aan de koran, aan de uitspraken van de Profeet (voor zover ze gelegen komen) en aan nog een heleboel oude traditie, o.k. Maar moet ook iedere scheet van een moderne prediker geloofd worden? In de les kwamen we op de bewering van de fundi-ideoloog Sayyid Quṭb, dat ± 1950 in Denver, Colorado 48% van de meisjes op een middelbare school zwanger was.1 Alle studenten lachten spontaan; alleen onze strenge muslima zei: maar zo kan het toch geweest zijn? Nee lieve kind, dat kan het niet. Je hoeft geen Amerika-kenner te zijn om dat te begrijpen. De juiste gegevens over teenage pregnancy in het toenmalige Denver zijn ook nog wel te achterhalen, maar nee, er is onzin die zo bespottelijk is, dat een weerlegging de moeite niet loont.2

Die studente is hier schoolgegaan, is zeer intelligent, maar ook erg gelovig. En als je eenmaal begint te geloven, kun je blijkbaar niet meer ophouden. Een weerlegging zou ook zinloos zijn, omdat blijkbaar alleen kennis die in de eigen kring wordt verbreid geldig is. Iets anders wordt niet serieus genomen. Met God of godsdienst heeft dat niets te maken; het is een soort kennis-chauvinisme, dat godbetert niet alleen onder religieuze mensen voorkomt. Blijft de vraag: wat zoekt zo iemand aan de universiteit?

Noot
1. “As for integrating the sexes to refine human feelings and sublimate suppressed desires, it is enough to consult the statistics regarding the number of pregnant girls in U.S. secondary schools.  The number of pregnant girls accounted for as much as 48 percent of the girls attending a high school in Denver.” Geciteerd in Ahmad Bouzid, Man, Society, and Knowledge in the Islamist Discourse of Sayyid Qutb, diss. Blacksburg VG 1998, blz. 183. In het Internet met enige moeite te downloaden.
2. 4.4.2012. Ik heb het nu toch even nagekeken. Het bleek dat in één school in een probleemwijk 4,8% (vier komma acht) van de meisjes zwanger was. Alweer een geval van islamitische ‘wetenschap’.

Zie ook De mufti en de wetenschap         Terug naar Inhoud